Noul profil profesional al îngrijitorilor persoanelor vârstnice și instrumentul de evaluare a competențelor

Title in English: Elderly care worker new job profile and competences tool
Short description in native language: Stabilirea profilului profesional al îngrijitorilor de vârstici și instrumnetul de evaluare a competențelor au fost realizate în cadrul proiectului Tenderness for Life, cu finanțare Erasmus+. Noul profil profesional al îngrijitorilor de vârstnici și instrumentul de evaluare a competențelor include exerciții cheie pentru a măsura performanța îngrijitorilor de vârstnici și evaluarea competențelor (cu corespondență la descriptorii comportamentali) pentru a măsura nivelul acestora. Acest cadru oferă furnizorilor de servicii de îngrijire informații cheie pentru a-și gestiona lucrătorii de îngrijire și pentru a identifica nevoile de formare, sprijin și supraveghere în procesul de furnizare a unei îngrijiri sporite pentru persoanele în vârstă.
Short description in English: The professional profiling of elderly carers and the competency assessment tool were developed within the Tenderness for Life project with Erasmus+ funding. The Elderly care worker new job profile and competences tool framework includes key exercises to measure elderly care workers’ performance and skills assessment (with correspondence to behavioural descriptors) to measure its level of proficiency. This provides care providers key information to manage their care workers and to identify training, support and supervision needs in the process of delivering of more dignified care to older adults.
Country: Romania
Language of the resource: Romanian
Type of resource: N/A
Topic: N/A

Link to the resource or attachment:
N/A